CHI TIẾT VỀ BẢN THÂN

Dân biểu Quốc Hội Adam Smith

Khu vực Bầu cử Quốc hội số 9, Washington

Dân biểu Quốc Hội Adam Smith, Giờ đây đang trong nhiệm kỳ thứ 10 của ông, Dân biểu Quốc Hội Smith là một thành viên lâu năm của Hạ viện và là một thành viên của nhóm lãnh đạo dân chủ. Khu vực bầu cử của ông trải dài từ khu South Seattle (Nam Seattle) đa dạng tới Port of Tacoma (Cảng Tacoma) sôi động, và bao gồm thành phố Bellevue, một trung tâm đổi mới công nghệ cao. Trong suốt thời gian phục vụ tại Quốc hội, Dân biểu Quốc Hội Smith đã đấu tranh cho các vấn đề quan trọng đối với các cử tri của ông trong khu vực bầu cử số 9.

Dân biểu Quốc Hội Smith phục vụ trong cương vị Phó Chủ tịch của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nơi đó ông là người bênh vực mạnh mẽ cho các quân nhân của chúng ta và gia đình của họ. Ông cũng quyết tâm cung cấp cho quân đội của chúng ta những trang bị tốt nhất có thể để họ hoàn thành những sứ mạng hiện thời và trong tương lai đồng thời bảo đảm rằng Ngũ Giác Đài chi tiêu tiền của người đóng thuế theo một cách có hiệu quả và tiết kiệm nhất. Qua những chức vụ hiện thời và trước đây của ông trong các ủy ban và việc ông đã đi đến rất nhiều nơi, Dân biểu Quốc Hội Smith có sự hiểu biết đặc biệt về những vấn đề an ninh quốc gia chủ yếu hiện nay ở khắp vùng Trung Đông, bao gồm chiến sự ở Afghanistan, cũng như vùng Bắc Phi và những nỗ lực chung của chúng ta để ngăn chặn sự bành trướng của các nhóm cực đoan hung bạo và ý thức hệ của chúng ở khắp nơi trên thế giới.

Hiểu rõ sự cần thiết của một phương pháp tổng thể về vấn đề an ninh quốc gia, Dân biểu Quốc Hội Smith công nhận sự quan trọng của việc giảm bớt tình trạng nghèo khó, tiếp cận dịch vụ giáo dục, thị trường thế giới bền vững, cam kết về ngoại giao, quản trị có hiệu quả và những biện pháp khác để giúp chúng ta có được sự hợp tác quốc tế ổn định. Ông đã ủng hộ những nỗ lực hầu cải tổ việc viện trợ của Hoa Kỳ cho nước ngoài, đã soạn luật để giải quyết vấn đề nghèo khó trên khắp thế giới, và đã thành lập Hội Lập Pháp Quốc Hội lưỡng đảng vì Hiệu Quả Viện Trợ Nước Ngoài (CCEFA) cùng với Dân Biểu Quốc Hội Ander Crenshaw.

Liên Lạc Với Tôi

Tôi trân trọng tất cả những góp ý từ người dân của Địa Hạt Quốc Hội 9 ở Washington. Tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ quý vị, và các nhân viên của tôi cũng vậy. Xin xem dưới đây cách thuận tiện nhất để quý vị có thể liên lạc với tôi hay với văn phòng của tôi.